Przez ostatnie 20 lat pracował nad radykalnymi innowacjami metodami lean start-up w małych firmach i dużych globalnych korporacjach, np. w Scandinavian Airlines, LEGO Future Lab, a ostatnio jako partner w LEGO Ventures. Jest pasjonatem przekształcania dużych organizacji w innowatorów. Wierzy, że dzięki temu firmy mają możliwość lepszego wykorzystania swoich zasobów, aktywów i wiedzy w tworzeniu unikatowych rozwiązań. Dodatkowo mogą się stać liderem w przewodzeniu globalnym zmianom, które będą miały długoterminowy i pozytywny wpływ na ludzi oraz planetę.
Abstract
David Gram
W obecnych czasach sam wzrost nie jest już wyraźną przewagą dla firm, gdyż istnieje ryzyko, że takie firmy staną się powolne i niezdolne do adaptacji. Dodatkowo wraz z rozmiarem, często wzrasta lęk przed porażką, który paraliżuje możliwość eksperymentowania wewnątrz organizacji. David Gram opowie jak przekształcić rozwijającą się firmę w zwinny i adaptacyjny ekosystem możliwości, zasobów i talentów.
Od Korporacyjnego Giganta do Zwinnego Ekosystemu
Bio note
Powered by Digital University